Haberler

+90 212 886 64 66

info@bursa-pazari.com

İş Sağlığı ve Güvenliği

Bunzl Group, ilke ve değerlere dayalı önleyici tedbirler kültürünü teşvik ederek müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve hissedarlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılamayı taahhüt eder. Çalışanlarımız ve iş ortaklarımız için daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmak için iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları Bunzl Bursa Pazarı’nda etkin şekilde uygulanır ve Bunzl Group tarafından düzenli olarak denetlenir.

Bu ilke ve değerler şöyledir:
• Dürüstlük
• Liderlik ve yenilik
• İnsanlara bağlılık ve onların gelişimi
• Dayanışma ve sürdürülebilirlik
• Sürekli iyileştirme
• Güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları sağlamak

Amaç:
Türkiye’de BUNZL yapısını oluşturan şirketler grubunda iş sağlığı ve güvenliği politikasının amacı, şirket çalışanlarının her biri için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmaktır. İş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için güvenli çalışma alanlarının oluşturulmasında tüm sorumluluğu ve hesap verebilirliği üstlenmesidir. İSG politikası Bunzl grubundaki şirketler için çerçeve referanstır. Bu amaca ve hedeflere ulaşmak için Bunzl yönetimi, aşağıdaki temel ilkeleri teşvik eder ve üstlenir.

Taahhütlerimiz:
• BUNZL’da alınan tüm kararların yürürlükteki ilgili mevzuat ve iç düzenlemelerle uyumlu olmasını sağlamak.
• Risk önleme çalışmalarını, her iş sürecine entegre etmek.
• İSG yönetim sistemini kurmak, uygulamak, sürdürmek ve iyileştirmek için gerekli tüm kaynakları ve destekleri sağlamak.
• İşyerlerinde çalışan temsilcilerinin kullanabileceği iletişim kanallarını açık tutmak ve Şirket içinde çalışanların iş güvenliği sürecine her türlü katılımı teşvik etmek.
• Tüm tehlike ve riskleri kabul edilebilir seviyeye indirmek ve ortadan kaldırmak.
İş yerinde İş Sağlığı ve Güvenliği’nin temel unsurlarına saygı duymak ve teşvik etmek.
• İşyerinde İSG fonksiyonu, Bunzl’ın faaliyetlerinden kaynaklanan tüm üretken ve ekonomik yönlerle aynı hiyerarşik düzeydedir.
• Çalışanların güvenliği, şirket yönetiminin tüm seviyelerinde titizlikle değerlendirilir ve bu amaçla gerekli kaynaklar sağlanacaktır.
• Tüm kazalardan kaçınılmalıdır. Herhangi bir kaza veya olay sonrası düzeltici faaliyetler tanımlanarak uygulanacaktır.
• Grubun etkinliğinin geliştirilmesi için sürekli iyileştirme esastır.

Çalışma kriterlerini uygun duruma getirerek, grup için aynı standartlara sahip ortak bir İSG yönetim sistemi kurmak amacıyla sistem şunları içerir:
• Riskleri önlemenin tüm yönetim süreçlerine ve çalışma metodolojilerine entegre etmek.
• Sağlığın zarar görmesini ve bozulmasını önlemek için işyeri risklerinin etkili bir şekilde tanımlanmasını, değerlendirilmesini ve kontrol edilmesini sağlamak.
• Sağlık gözetimi ve eğitim yoluyla çalışanlar ve iş yerleri arasındaki yeterliliği sağlamak.
• İlgili taraflarla iletişim yoluyla uygun değerlendirme, planlama ve düzeltme yapmak. Sağlığın ve güvenliğin yanı sıra güvenli bir ortamı sağlayan önleyici faaliyetlerde danışma ve katılımı teşvik etmek.
• Şirket merkezlerinde faaliyet gösteren üçüncü şahısların BUNZL bünyesinde kabul edilen iş sağlığı ve güvenliği düzenlemeleriyle uyumlu olmalarını talep etmek ve onları bu politika ilkelerinin bir parçası haline getirmek.
• Kişisel ve mesleki gelişimini garantileyerek çalışanların iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesine katılımının desteklenmesi.
• Uluslararası standartlara uygun İSG sertifikaların alınması ve bu sertifikaların devamlılığını sağlayarak grupta önleyici bir kültürün desteklenmesi.
• Resmi makamlarla uygun ilişkilerin sürdürülmesi. 

İş Sağlığı ve Güvenliği

Bunzl Group, ilke ve değerlere dayalı önleyici tedbirler kültürünü teşvik ederek müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve hissedarlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılamayı taahhüt eder. Çalışanlarımız ve iş ortaklarımız için daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmak için iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları Bunzl Bursa Pazarı’nda etkin şekilde uygulanır ve Bunzl Group tarafından düzenli olarak denetlenir.

Bu ilke ve değerler şöyledir:
• Dürüstlük
• Liderlik ve yenilik
• İnsanlara bağlılık ve onların gelişimi
• Dayanışma ve sürdürülebilirlik
• Sürekli iyileştirme
• Güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları sağlamak

Amaç:
Türkiye’de BUNZL yapısını oluşturan şirketler grubunda iş sağlığı ve güvenliği politikasının amacı, şirket çalışanlarının her biri için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmaktır. İş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için güvenli çalışma alanlarının oluşturulmasında tüm sorumluluğu ve hesap verebilirliği üstlenmesidir. İSG politikası Bunzl grubundaki şirketler için çerçeve referanstır. Bu amaca ve hedeflere ulaşmak için Bunzl yönetimi, aşağıdaki temel ilkeleri teşvik eder ve üstlenir.

Taahhütlerimiz:
• BUNZL’da alınan tüm kararların yürürlükteki ilgili mevzuat ve iç düzenlemelerle uyumlu olmasını sağlamak.
• Risk önleme çalışmalarını, her iş sürecine entegre etmek.
• İSG yönetim sistemini kurmak, uygulamak, sürdürmek ve iyileştirmek için gerekli tüm kaynakları ve destekleri sağlamak.
• İşyerlerinde çalışan temsilcilerinin kullanabileceği iletişim kanallarını açık tutmak ve Şirket içinde çalışanların iş güvenliği sürecine her türlü katılımı teşvik etmek.
• Tüm tehlike ve riskleri kabul edilebilir seviyeye indirmek ve ortadan kaldırmak.
İş yerinde İş Sağlığı ve Güvenliği’nin temel unsurlarına saygı duymak ve teşvik etmek.
• İşyerinde İSG fonksiyonu, Bunzl’ın faaliyetlerinden kaynaklanan tüm üretken ve ekonomik yönlerle aynı hiyerarşik düzeydedir.
• Çalışanların güvenliği, şirket yönetiminin tüm seviyelerinde titizlikle değerlendirilir ve bu amaçla gerekli kaynaklar sağlanacaktır.
• Tüm kazalardan kaçınılmalıdır. Herhangi bir kaza veya olay sonrası düzeltici faaliyetler tanımlanarak uygulanacaktır.
• Grubun etkinliğinin geliştirilmesi için sürekli iyileştirme esastır.

Çalışma kriterlerini uygun duruma getirerek, grup için aynı standartlara sahip ortak bir İSG yönetim sistemi kurmak amacıyla sistem şunları içerir:
• Riskleri önlemenin tüm yönetim süreçlerine ve çalışma metodolojilerine entegre etmek.
• Sağlığın zarar görmesini ve bozulmasını önlemek için işyeri risklerinin etkili bir şekilde tanımlanmasını, değerlendirilmesini ve kontrol edilmesini sağlamak.
• Sağlık gözetimi ve eğitim yoluyla çalışanlar ve iş yerleri arasındaki yeterliliği sağlamak.
• İlgili taraflarla iletişim yoluyla uygun değerlendirme, planlama ve düzeltme yapmak. Sağlığın ve güvenliğin yanı sıra güvenli bir ortamı sağlayan önleyici faaliyetlerde danışma ve katılımı teşvik etmek.
• Şirket merkezlerinde faaliyet gösteren üçüncü şahısların BUNZL bünyesinde kabul edilen iş sağlığı ve güvenliği düzenlemeleriyle uyumlu olmalarını talep etmek ve onları bu politika ilkelerinin bir parçası haline getirmek.
• Kişisel ve mesleki gelişimini garantileyerek çalışanların iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesine katılımının desteklenmesi.
• Uluslararası standartlara uygun İSG sertifikaların alınması ve bu sertifikaların devamlılığını sağlayarak grupta önleyici bir kültürün desteklenmesi.
• Resmi makamlarla uygun ilişkilerin sürdürülmesi.